Back to Question Center
0

Oes angen cwmni SEO fideo arnoch ar gyfer eich dyrchafiad cynnwys gweledol?

1 answers:

Os byddech chi'n dymuno rhestru'n uchel mewn canlyniadau chwilio Google, dylai SEO fideo fod yn rhan o'ch strategaeth farchnata. Yn ôl data ystadegol, mae'n haws 53 i osod fideo ar beiriannau chwilio na rhestru gwefan. At hynny, mae fideos yn ffurfio 64% o'r holl draffig ar y rhyngrwyd, a rhagwelir y byddant yn tyfu i 80% o'r holl draffig erbyn 2019 - programa para enfocar fotografias de fantasmas. Heddiw, hysbysebu fideo yw'r dull mwyaf cyffredin o gynhyrchion neu ddyrchafiad gwasanaethau. Y rheswm pam y mae busnes yn tueddu i ddefnyddio fideo yn eu hymgyrchoedd hyrwyddo yw effeithiolrwydd y dull hwn o hysbysebu.

Nid yw'n gyfrinach bod y cynnwys gweledol yn cael ei ganfod yn gywir gan ddefnyddwyr o bob oed. Efallai y byddwch yn cyflwyno gwerthoedd, gwasanaethau a pholisi eich cwmni mewn fideo tri munud o hyd. Bydd y wybodaeth hon yn fanwl gywir a chofiadwy o'i gymharu â thestunau swmpus a diflas. Mae Cymdeithas Un Cyhoeddwyr yn cyflwyno data ystadegol yn ôl pa 80% o ddefnyddwyr sy'n cofio gwylio adolygiadau fideo yn ystod y mis diwethaf, a 46% ohonynt yn gwneud rhai camau dilynol ar ôl gwyliadwriaeth. Heddiw, mae mwy na 70% o fusnesau yn bodloni â'u marchnata fideo ar-lein. Mae'r rhain yn profi, ac mae data ystadegol yn awgrymu bod hysbysebu fideo yn fuddiol i unrhyw fusnes ar-lein ac yn helpu i roi hwb i'w enw da ymhlith darpar gwsmeriaid. Dyna pam mae angen i chi hefyd ddefnyddio'r cyfle hwn i'ch budd-dal. Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad am rai technegau y mae cwmnïau SEO fideo yn eu darparu ac yn dysgu sut i'w gweithredu ar gyfer ein gwefannau.

video seo company

Awgrymiadau ar ddefnyddio fideo i wella optimeiddio peiriannau chwilio

Mae yna yr un axiom optimization gydag unrhyw gynnwys gwefan a yw'n cynnwys testunol neu fideo. Ni fydd eich cwsmeriaid posibl yn cyrraedd oni bai y gellir dod o hyd iddo. Bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu i ddefnyddio fideo ar gyfer eich budd-dal SEO.

Yn gyntaf oll, gwnewch eich fideo yn fyr ond yn llawn gwybodaeth o ansawdd. Mae'r hyd fideo gorau posibl yn llai na phedwar munud. Ar ôl y pedwerydd munud, bydd y gyfradd ymgysylltu yn disgyn. Dylai eich fideo fod yn ddisglair ac yn ymgysylltu i wneud defnyddiwr yn ei wylio tan y diwedd. Felly, mae angen ichi roi rhywfaint o wybodaeth ddiddorol ar ddechrau eich fideo i ddenu person a chadw'r diddordeb hwn tan y funud olaf. Ar ben hynny, mae angen i chi gyflwyno'ch busnes mewn modd sy'n gwneud person yn dilyn eich cyswllt parth.

Mae angen i chi hefyd greu darnau fideo cyfoethog gyda'ch allweddeiriau mwyaf targededig. Mae'n ymddangos fel ciplun wrth ymyl disgrifiad o'r cynnwys ar y dudalen. Bydd darnau cyfoethog yn eich galluogi i restru'n uwch ar SERP yn ôl diweddariad Hummingbird Google. At hynny, mae angen i chi gyflwyno map gwefan fideo XML i fynegai tudalennau eich gwefan gyda darnau cyfoethog fideo.

seo video

Er mwyn helpu chwilio bots cropu eich cynnwys ar gyfer perthnasedd, gallwch drosysgrifio eich sgript. Dyma'r opsiwn gorau i osod peiriannau chwilio parsewch eich cynnwys fideo ar gyfer ystyr a rhoi eich fideo fel canlyniad perthnasol ar gyfer ymholiad defnyddiwr.

December 22, 2017