Back to Question Center
0

Oes angen i mi wneud SEO ar gyfer disgrifiadau cynnyrch?

1 answers:

Yn 2017, mae'n anodd goramcangyfrif pwysigrwydd disgrifiadau cynnyrch ar gyfer e-fasnach. Y dyddiau hyn, y peth pwysicaf y mae Google yn poeni amdano yw'r profiad mwyaf defnyddiwr. Mae peiriannau chwilio mawr yn ymwneud â rhoi buddiannau'r defnyddiwr yn gyntaf.

Heddiw, dywedaf wrthych sut i ysgrifennu disgrifiadau cynnyrch sy'n gwerthu - buy counterfeit us dollars. Ar ôl darllen yr erthygl hon, byddwch yn gallu cynhyrchu disgrifiadau nad yn unig yn dangos buddion eich cynnyrch i gleientiaid ond hefyd yn eu perswadio i brynu.

seo product descriptions

Sut i Ysgrifennu Disgrifiadau Cynnyrch SEO-Gyfeillgar?

O ran cynnwys y wefan, mae ysgrifennu disgrifiadau cynnyrch o safon yn ennill-ennill. Fel y dywed arbenigwyr SEO, mae disgrifiadau yn ffenestri sy'n caniatáu i ddefnyddiwr fynd ati i fynd i'r afael â'r fargen go iawn. Os gall y disgrifiad cynnyrch drawsnewid pob porwr i brynwr, gellir dweud mai dyma'r disgrifiad perffaith o gynnyrch. Wrth ysgrifennu disgrifiadau o'ch cynhyrchion, cofiwch yr argymhellion canlynol:

  • Dewiswch y Geiriau Allweddol De

Yr opsiwn gorau yw cynnwys yr enw o'r cynnyrch yn y disgrifiad unwaith neu ddwy yn ogystal ag yn is-bennawdau. Yn ychwanegol at helpu gydag SEO, bydd hyn hefyd yn helpu eich defnyddwyr i ddeall beth mae'r dudalen yn ymwneud â hi.

Wrth ddisgrifio'ch cynnyrch, byddwch mor gywir â phosib. Disgrifiwch eich eitem ym mhob manylion, gan nodi ei faint, lliw, deunydd a nodweddion eraill. Po fwyaf o wybodaeth a ddarperir gennych ar eich cynnyrch, y gorau o'ch siawns o gael eich graddio'n uchel. Mae disgrifiadau manwl yn helpu ymwelwyr i nodi a yw eich cynnyrch yn union yr hyn maen nhw'n chwilio amdani.

Ffordd arall i wneud eich disgrifiad cynnyrch SEO-gyfeillgar yw defnyddio cyfystyron. Meddyliwch am ymadroddion allweddol cysylltiedig a'u hychwanegu at eich disgrifiad. Bydd hyn yn helpu eich tudalen dudalen we am ystod o wahanol ymholiadau. Cofiwch, mae'n fwy pleserus i ddefnyddwyr ddarllen cynnwys amrywiol, deniadol.

  • Cynnyrch Cynnwys Unigryw a Chysylltiedig

Mae'n hanfodol osgoi Copi a Gludo llên-ladrad. Peidiwch byth â chopïo disgrifiadau o gynhyrchwyr. Os byddwch chi'n copïo disgrifiadau o adnoddau eraill, bydd Google yn ystyried y cynnwys dyblyg hwn ac yn eich cosbi. Cymerwch eich amser i gynhyrchu disgrifiadau o ansawdd a chynhyrchion unigryw sy'n sefyll allan o gystadleuwyr. Mae darparu lefel uchel o wreiddioldeb bob amser yn mynd i'ch talu'n ôl yn fwy mewn e-storfa. Fel y crybwyllwyd eisoes, mae Google yn ymwneud â gwella profiad y defnyddiwr. Mae peiriannau chwilio yn cadw llygad am gynnwys gwerthfawr a all wella bywydau chwilwyr. Nid yn unig y bydd disgrifiadau cynnyrch sy'n gyfeillgar i SEO yn rhoi hwb i'ch gwerthiannau ond hefyd yn eich cadw ar ben y peiriannau chwilio.

seo product page

Cofiwch y rheol euraidd: mae pobl yn gwerthfawrogi cynnwys gwreiddiol sydd wedi'i chreu'n dda sydd wedi'i deilwra'n benodol iddyn nhw. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio geirfa syml ac amseroedd cywir yn eich disgrifiadau. Mae gwirio'ch testunau ar gyfer gwallau gramadeg a typos hefyd yn rhaid.

Casgliad

Mae gwneud SEO ar gyfer disgrifiadau cynnyrch yn syniad ardderchog. Pan fyddwch chi'n gwneud y gorau o'ch gwasanaeth a'ch disgrifiadau cynnyrch, rydych chi'n gwneud eich adnodd yn fwy gweladwy i ddefnyddwyr sy'n chwilio am allweddeiriau sy'n gysylltiedig â'ch brand trwy beiriannau chwilio fel Google, Bing, a Yahoo.

December 22, 2017