Back to Question Center
0

Sut i wneud SEO hafan ar gyfer fy ngwefan?

1 answers:

Y dudalen gartref yw rhan hanfodol gwefan. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer nifer o wahanol ddibenion. Mae'n gwasanaethu fel canllaw defnyddiwr sylfaenol ar gyfer eich safle ac yn rhoi dealltwriaeth glir iddynt o'r hyn y mae eich safle yn ymwneud â hi. Gall eich tudalen gartref ddenu arweinwyr newydd neu golli cyfle arnoch - php database reporting tool. Dyna pam mae'n hanfodol bod eich gwefan yn cyflwyno'ch busnes ar unwaith yn y ffordd orau bosibl.

Gan mai dyma'r dudalen yr ymwelwyd â hi amlaf ar eich safle, dylid ei optimeiddio'n dda ac yn hawdd ei ddefnyddio. Dylai rannu eich dibenion busnes, eich gwerthoedd a'ch cenhadaeth i roi dealltwriaeth glir i'ch cwmni posibl i'ch cwsmeriaid a'u gwneud yn ffyddlon i'ch brand. At hynny, dylai gyfathrebu'n uniongyrchol i ymwelwyr eich gwefan sut y gall eich cynhyrchion neu wasanaethau fod yn werthfawr iddynt. Yn ogystal, mae angen i chi nodi cyfeiriad corfforol eich cwmni, rhif ffôn, ac e-bost ar eich hafan i roi eich cwsmeriaid posibl yr hyn sydd ei angen arnynt ar y cyntaf cliciwch. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod sut i wneud SEO ar gyfer gwefan a gwneud y gorau o dudalen gartref.

how to do seo for my website

optimization engine engine

Homepage SEO yn weithdrefn o addasu eich safle i'r safonau peiriant chwilio. Os yw'ch safle wedi'i sefydlu'n iawn ac nad oes ganddo unrhyw gamgymeriadau yn y codio, bydd eich hafan yn safle tebygol ar gyfer eich enw a'ch brand busnes. Fodd bynnag, os yw eich enw brand y defnyddiwr allweddair yn ei roi fel ymholiad mewn blwch chwilio, mae'n dod yn rhywbeth gwahanol. Mae'n debyg y byddwch yn wynebu llif cystadleuaeth uchel ar gyfer enw eich gwefan.

Fodd bynnag, mae yna lawer o ffyrdd sut y gallwch wella eich sefyllfa SEO a denu traffig o ansawdd trwy'ch tudalen gartref. Er mwyn sicrhau bod gennych y dudalen hafan ansawdd a chyfeillgar i SEO, gydag argraff barhaol, mae angen i chi ddilyn ein cyfarwyddyd syml. Felly, ewch drwy'r camau hyn a gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau pob un ohonynt.

Yn gyntaf oll, gwnewch yn siŵr bod eich teitl tudalen yn canolbwyntio ar eich enw brand neu gynhyrchion rydych chi'n eu manwerthu. Dylai defnyddiwr sy'n agor eich gwefan sylweddoli o'r olwg gyntaf a yw eich cynhyrchion neu'ch gwasanaethau yn bodloni ei ddisgwyliadau ai peidio.

I bwysleisio ar eich brand a'i wneud yn gofiadwy, gallwch ychwanegu logo deniadol ac adnabyddadwy yng nghornel chwith uchaf eich hafan. Ar ben hynny, gwnewch yn siŵr bod gennych alwad glir i weithredu sy'n ennyn diddordeb defnyddwyr wrth brynu, archebu neu danysgrifio.

Mae angen i chi wneud eich tudalen hafan mor hawdd ei lywio a'i gyfeillgar gan mai dyma gam cyntaf eu taith trwy dudalennau eich gwefan. Dyna pam mae angen i chi sicrhau bod eich bwydlen wedi'i strwythuro'n dda, ac mae pob botwm gofynnol ar eich tudalen gartref.

Er mwyn gwella eich safleoedd gwefannau a denu'r traffig sydd wedi'i dargedu'n fwy, mae angen i chi wneud eich cynllun hafan yn ymatebol i ddyfeisiau symudol. Bu'n ffactor ranking Google sylweddol ers 2015, felly mae pob gwefan sydd â safleoedd uchel yn gyfeillgar i ffonau symudol.

how to do seo

Gwnewch yn siŵr bod eich disgrifiadau meta wedi'u llenwi, ei fod yn sôn am eich USP ac yn denu darpar gwsmeriaid i'ch safle.

Mae'n ddoeth osgoi llifogydd eich hafan gyda nifer y dolenni. Mae angen i chi gadw defnyddwyr yn canolbwyntio ar y wybodaeth gynradd ac nid ydynt yn tynnu sylw atynt.

Dylai cynnwys ar eich hafan fod yn berthnasol i'ch busnes a chynnwys eich cynnig gwerth busnes. Wrth greu cynnwys i'ch prif dudalen gwefan, ffocwswch ar allweddellau allweddol sydd wedi'u targedu, sydd wedi'u targedu fwyaf, i ddenu traffig o ansawdd yn unig i'ch safle a all droi i mewn i werthu. At hynny, mae angen ichi wneud eich cynnwys yn hawdd ei sganio a'i strwythuro'n dda. I wneud hynny, gallwch chi weithredu rhestrau a penawdau bwled.

December 22, 2017