Back to Question Center
0

A allaf i reoli fy dudalen dudalen glanio gydag arferion gorau o optimeiddio?

1 answers:

Trin tudalen glanio gadarn SEO gydag arferion gorau o optimeiddio yw'r allwedd i ymgyrch hysbysebu lwyddiannus. Pam ei bod mor bwysig? Dim ond oherwydd bod eich tudalen glanio yn garped drws yn dweud "croeso" i'ch holl ymwelwyr dim ond mynd i mewn i'ch gwefan o restr y canlyniadau chwilio. Gall tudalen glanio wych SEO a grëir gydag arferion gorau ysbrydoli'ch cwsmer i lenwi rhai manylion neu fynd ymlaen â'r ymrwymiad i brynu. Fel arall, mae cael glanio gwael fel arfer yn golygu hyrwyddo brand aneffeithiol sy'n arwain at arafu potensial llawn eich busnes sy'n cynhyrchu incwm. Dyna pam y mae angen i chi ddeall sut i greu tudalen glanio berffaith gyda'r nodweddion a'r eitemau cywir i gynyddu eich trosiadau yn y pen draw, yn ei dro yn gwneud y defnydd mwyaf posibl o'ch ymgyrchoedd PPC, er enghraifft.

landing page seo best practices


Os ydych chi'n dal i deimlo'n ffres ar y pwnc, dyma restr fer o resymu pam mae angen eich SEO dudalen glanio dim ond yr arferion gorau o optimeiddio:

  • mae'r dudalen glanio cywir sy'n gyfoethog â'r allweddair cywir perthnasol yn rhoi ROI rhesymol ichi arnoch chi ymdrechion hyrwyddo talu-y-clic
  • Fel rheol, mae tudalennau glanio fel arfer yn trosi gwell, yn hytrach na'ch gwefan gyfan
  • wedi'i ymgorffori â botymau CTA effeithlon ac mae ffurflenni llenwi ar ffurf glanio yn eich helpu i ennill mwy o arweinwyr trwy dderbyn mwy o ddefnyddwyr personol
  • glanio Mae tudalen yn aml yn darparu'r cynnydd cyflymaf wrth gynyddu addasiadau, gan gadw ffocws ar eich cwsmer ar un dudalen
  • gall perfformiad sylfaenol y tudalennau glanio fod yn arwydd defnyddiol i chi werthuso'ch canlyniadau marchnata cyffredinol

Felly, rydym yn gweld bod trin SEO dudalen glanio briodol gyda'r arferion gorau o optimeiddio bob amser yn RHAID - lampadari tiffany in madreperla. Yn ddelfrydol, dylech gael cyflymder llwytho eich tudalen glanio ar y mwyafswm o 5s. Mewn gwirionedd, profwyd yn ymarferol bod y tudalennau glanio hynny sydd â chyflymder llwytho ac ymatebolrwydd gwell fel arfer yn cael mwy o enillion traffig. Yn ôl pob tebyg, mae mwy o ddefnyddwyr yn ystyried profiad pori dymunol a llywio defnyddiol ymhlith y prif faterion wrth gymryd y penderfyniad terfynol i brynu cynnyrch neu archebu gwasanaeth. Ar yr un pryd, bydd tudalen glanio wedi'i optio'n dda gyda chyflymder llwytho i lawr yn cael ei ddyfarnu ychydig yn uwch yn y SERPs. Ac hyd yn oed er gwaethaf y ffaith bod Google ei hun wedi ei ail-gadarnhau unwaith eto: ni chymerir cyflymder llwytho tudalen glanio ymhlith unrhyw ffactorau safle uniongyrchol, o leiaf nawr. Serch hynny, mae profion ymarferol yn dangos y cydberthynas wirioneddol rhwng cyflymder llwytho'r dudalen a photensial cynhyrchu trosi.

landing page seo

Dyna pam ei bod mor bwysig talu sylw mwy manwl i'ch SEO dudalen glanio a'r arferion gorau rydych chi'n eu defnyddio i'w drin yn iawn. Ynghyd â chyflymder llwytho'r dudalen, rwy'n argymell cael gwiriad dwbl ar ei ymatebolrwydd symudol, gan ei bod bellach wedi dod yn rhan annatod o brofiad defnyddiwr da a ddarperir gan lawer o wefannau yn ddiofyn. O gofio bod eich tudalen glanio eisoes yn gyfeillgar i ffonau symudol, peidiwch ag oedi cyn ei gwneud yn fwy customized hyd yn oed. Dim ond rhedeg rhai profion A / B i ddiffinio perfformiad gorau posibl CTAs, eu lleoliad gorau i fodloni'r defnyddwyr, a bydd popeth yn rhedeg yn ei ffordd orau.

December 22, 2017