Back to Question Center
0

A oes unrhyw beth sy'n hyrwyddo busnes am ddim ar gyfer safleoedd?

1 answers:

Fel rheol, nid oes gan fusnesau ar-lein a sefydlwyd yn ddiweddar ddigon o arian i fuddsoddi mewn ymgyrch farchnata. Fodd bynnag, nid yw'n ddoeth colli'ch cyfleoedd ar gam cyntaf datblygiad busnes. Dyna pam mae angen i chi ddarganfod ffyrdd fforddiadwy eraill o gynnal eich busnes hyrwyddo busnes. Yn y gorffennol, roedd gan berchnogion busnesau lleol ychydig o ffyrdd i farchnata eu cynhyrchion neu eu gwasanaethau'n rhad. Ymhlith y rhai sydd ar gael i ddulliau perchnogion busnesau lleol oedd noddi digwyddiadau lleol, dosbarthu llifogydd, a baneri bach - best application web development. Fodd bynnag, gyda oes y Rhyngrwyd, mae popeth wedi newid yn sylweddol. Erbyn hyn, mae yna lawer iawn o gyfleoedd ar y we y gallech elwa ohoni. Yn yr erthygl hon, fe welwch rai ffyrdd o hyrwyddo eich busnes ar-lein am ddim.

business promotion sites

Gwefannau ffyrdd hyrwyddo busnes

  • Budd-dal rhag defnyddio gwasanaethau rhestru lleol

Google yn rhoi buddion i fusnesau bach ddarparu offeryn rhestru lleol Google Places iddynt. Mae cwmnļau sy'n cofrestru eu ffynonellau gwe gyda'r offeryn rhad ac am ddim hwn yn cael cyfle i'w chael yn haws ar chwiliadau Google a'u dangos ar Google Maps. Mae'n hawdd iawn cysylltu eich gwefan gyda Google Places. Dim ond angen llenwi'r ffurflen a chofrestru'ch safle yn system Google. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r holl wybodaeth berthnasol a chywir am eich busnes yno i roi cydlyniad priodol i'ch siop chi neu'ch cwmni.

  • Codi ymwybyddiaeth eich brand trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol

Mae gan bresenoldeb eich cyfryngau cymdeithasol yr un gwerth â gwelededd eich gwefan ar SERP. Yn ein dyddiau, mae mwy a mwy o bobl yn dysgu am frandiau newydd o rwydweithiau cymdeithasol. Dyna pam mae angen buddsoddi amser ar gyfer pob busnes. Yn ffodus, nid dasg mor anodd yw delio â strategaethau marchnata cyfryngau cymdeithasol, a byddech chi'n gallu gwella'ch presenoldeb cymdeithasol gennych chi'ch hun. Mae'r rhwydwaith poblogaidd hwn fel Facebook yn rhoi llawer o gyfleoedd i berchnogion busnes sy'n darparu gwahanol leoliadau targedu iddynt (daearyddol, rhyw, oedran ac yn y blaen). At hynny, gallwch chi glymu hysbysebion a chynigion ar eich tudalen Facebook. Llwyfannau cymdeithasol poblogaidd eraill lle gallwch chi sefydlu eich busnes yw Instagram, LinkedIn a Twitter.

  • Creu blog

Mae postio blog yn gyfle ardderchog i gwmnïau gael eu henwau trwy ddilynwyr a chael sudd gyswllt o ansawdd i'w prif parthau. At hynny, mae'n gyfle da i gysylltu â'ch cynulleidfa bosibl yn fwy uniongyrchol. Un o allweddi arwyddocaol blogio yw cadw eich ffrwd yn cael ei ddiweddaru mor aml ag y gallwch.

seo for business

  • Creu cynnwys gweledol ar gyfer YouTube

Gallwch wella eich presenoldeb busnes ar-lein trwy gyflwyno cynnwys gweledol ar llwyfannau cyfryngau mawr fel YouTube a Flickr. Mae miliynau o bobl yn defnyddio'r llwyfannau hyn ar gyfer adloniant a chwilio, a gallwch eu denu yn hawdd trwy greu fideos hyrwyddo ansawdd. Mae YouTube yn darparu ffordd am ddim i ddosbarthu fideos hyrwyddo. Fodd bynnag, er mwyn llwyddo ar y llwyfan cyfryngau cystadleuol hon, mae angen i chi fuddsoddi eich amser ac ymdrechion mewn crafting ansawdd a difyr fideos y mae pobl am eu gweld.

December 22, 2017