Back to Question Center
0

Beth yw'r meddylfryd perffaith ar gyfer adeiladu ymgyrch farchnata Rhyngrwyd?

1 answers:

Bob tro yr hoffech chi hyrwyddo eich busnes ar y we mae angen i chi gynnal ymgyrch farchnata ar y we. Nid yw'n gwneud synnwyr a hoffech hyrwyddo prosiect a lansiwyd yn ddiweddar neu wella gwelededd ar-lein yr un barhaol, yn y ddau achos mae angen i chi ddechrau gyda'ch ymgyrch farchnata ar y Rhyngrwyd. Dyma'r ffordd berffaith o ddenu cwsmeriaid newydd a chael llif traffig cyson i'ch maes.

internet marketing campaign

Mae marchnata sy'n dod i mewn yn dechneg hyrwyddo effeithiol sy'n cyfeirio at greu cynnwys gwefan ansawdd a fydd yn denu sylw defnyddwyr a'u tynnu gyda'r wybodaeth a all helpu i ddatrys eu problemau. Mae'n gweithio llawer gwell na galw oer a mathau eraill o ddyrchafiad all-lein a rhyngweithio â'r gynulleidfa dargededig. I lwyddo yn y byd ar-lein a gwneud eich busnes yn ffyniannus, mae angen i chi ddefnyddio eich holl sianeli digidol fel gwefan, blog, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu restr e-bost. Bydd yr holl sianeli hyn yn eich helpu i dargedu eich cwsmeriaid posibl a'u troi'n rhai rheolaidd.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod rhai awgrymiadau hanfodol sut i ddatblygu strategaeth farchnata effeithiol i sicrhau bod eich busnes ar-lein yn ffyniannus ac yn dyblu'ch refeniw.

Canllawiau i greu ymgyrch farchnata Rhyngrwyd effeithiol

Mae angen i chi ddechrau datblygu'ch ymgyrch farchnata ar-lein gyda gosod nodau clir. Mae pum prif amcan ar gyfer pob busnes - sy'n benodol, yn fesuradwy, yn gyraeddadwy, yn realistig ac yn amserol.

Mae'n bwysig gwybod pwrpasau realistig a chyraeddadwy ar gyfer eich busnes ar-lein cyn dechrau adeiladu cynllun marchnata. Os oes gennych syniadau afrealistig neu amwys, ni fyddant byth yn dod yn wir a byddwch yn siomedig ac ni allwch ganolbwyntio ar yr enillion rydych chi eisoes wedi'u derbyn.

Dyna pam y dylai eich nodau ddibynnu ar y data dadansoddol gwefan gyfredol. Bydd eich metrigau gwefan yn eich helpu i bennu agweddau ymarferol eich nod terfynol.

  • Cynhyrchu Plwm

Fel rheol, nid yw pob cleient yn cael eu creu cyfartal. Mae angen i chi ganolbwyntio ar y rhai a fydd yn dod o hyd i werth yn eich cynhyrchion neu'ch gwasanaethau ac yn fwyaf tebygol o ddod yn eich plwm. Peidiwch â gwastraffu'ch amser ar gleientiaid un-amser sy'n dod i'ch ffynhonnell we weithiau. I adeiladu ymgyrch farchnata Rhyngrwyd fuddugol, mae angen i chi dargedu dim ond un math penodol o gwsmeriaid. I ddeall pwy yw eich cwsmeriaid posibl, mae angen ichi nodi data amdanynt. Er enghraifft, eu cefndir, demograffeg a dynodwyr penodol eraill. Rhowch yr holl fanylion hyn at ei gilydd i weld darlun cyffredinol eich cynulleidfa dargededig. Drwy wneud hyn, byddwch yn deall eu problemau a'u hanghenion.

seo marketing campaign

  • Rydych chi eisoes wedi nodi eich cleientiaid posibl a pha broblemau sydd ganddynt, nawr mae'n bryd cynnig cynnig wedi'i dargedu iddynt i'w tynnu i mewn. Mae angen i chi greu pwrpas perthnasol i'ch dibenion cwsmer posibl i ddatrys eu problemau a'u gwneud yn ffyddlon i'ch brand. Drwy sefydlu cynnwys o safon, byddwch chi'n rhoi arweiniad i'ch ymwelwyr ar wefan y cam nesaf o werthiant. Gallwch chi ddarparu canllaw fideo sut-i neu gam wrth gam i'w hyrwyddo ymhellach i siwrnai eu prynwr Source .

December 22, 2017