Back to Question Center
0

Sut i osgoi gwerthwyr SEO anhygoel?

1 answers:

Y dyddiau hyn, os ydych chi'n arwain busnes, mae angen i chi ei gyflwyno ar-lein. Drwy wneud hyn, gallwch ddenu mwy o gwsmeriaid posibl a dyblu'ch refeniw. Mae'n ddealladwy fod gennych lawer o dasgau busnes eraill heblaw am optimeiddio peiriannau chwilio. Yn ffodus, efallai y byddwch chi'n ymddiried yn eich gwefan i werthwyr SEO profiadol ac yn rhoi eich amser i faterion busnes pwysig eraill lle rydych chi'r gorau.

Er bod llawer o dwyllwyr o gwmpas gwasanaethau SEO hetio peddling, mae mwy a mwy o fusnesau bach yn sylweddoli bod optimization peiriant chwilio organig het gwyn yn hanfodol. Heddiw, mae mwy a mwy o werthwyr yn darparu gwasanaethau SEO o safon i gwsmeriaid gan ei bod yn gwneud synnwyr i gwsmeriaid a darparwyr gwasanaethau. Er mai dim ond un elfen o ymgyrch hyrwyddo marchnata gynhwysfawr yw optimization peiriant chwilio, dylai fod yn sail ar ba strategaethau ar draws sianeli ar-lein eraill y dylid eu gweithredu.

seo vendors

Mae optimeiddio peiriant chwilio yn dechneg amser-effeithiol a chost-effeithiol. Felly, gall fod yn ddoeth i fuddsoddi arian ynddo. Ar ben hynny, mae'n darparu canlyniadau olrhain a mesuradwy, felly does dim cymaint pan ddaw i ddychwelyd ar fuddsoddiad. Fodd bynnag, cyn llogi unrhyw werthwyr SEO, mae angen ichi addysgu eich hun sut i ddod o hyd i ddarparwr gwasanaethau SEO da.

Pethau y mae angen i chi eu hystyried cyn llogi gwerthwr SEO

  • Dim gwarantau

Y rheol gyntaf sydd angen i chi gofio amser rydych chi am llogi asiantaeth SEO yw osgoi cwmnïau sy'n gwarantu safleoedd TOP mewn peiriannau chwilio. Ni all neb roi gwarantau o'r fath i chi. Mae yna lawer o resymau pam. Yn gyntaf oll, dim ond Google sy'n gwybod yr holl bethau arbennig o safleoedd gwefannau, ac weithiau ni all gwefeistri dylanwadu arno. Ar ben hynny, os yw'ch safle mewn maes cystadleuol iawn, ni fyddwch yn gallu mynd heibio i'ch cystadleuwyr sy'n aros yn y maes hwn am amser hir.

  • Rydych chi'n gwybod eich busnes chi'r gorau

Ni fydd eich gwerthwyr SEO yn gallu eich helpu os na fyddant yn derbyn llawer o wybodaeth am eich busnes. Dylech fod yn barod i siarad â marchnad ar-lein am eich arbenigeddau busnes fel diwydiant sy'n benodol, cwsmeriaid ac yn y blaen. Ar ben hynny, nid oes angen i chi beidio â sut roedd eich busnes yn perfformio dros y blynyddoedd diwethaf ac yn agor thema beth mae eich cwmni'n ei gynnig a sut mae'n werthfawr i'ch cynulleidfa dargededig.

seo

  • Cyllidebu

Mae'n werth nodi mai'r mwy o amser rydych chi'n ei wario ar wneud optimeiddio peiriant chwilio ganoch chi'ch hun, y llai o arian y bydd yn rhaid i chi ei wario ar gyfer asiantaeth i wneud y gorau o'ch gwefan ar eich cyfer chi. Mae gan asiantaethau digidol yr adnoddau creadigol i gynhyrchu cynnwys ansawdd ar gyfer gwefan a blog, offer dadansoddol i olrhain a rheoli cyfarpar ac offer gwefannau i fonitro gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol. Nid yw eiddo SEO yn berchennog gwefan fel arfer. Dyna pam y gall buddsoddi mewn SEO yn fuddiol i'ch gwefan. At hynny, gan gydweithio ag asiantaeth farchnata ddigidol, gallwch gynllunio eich cyllidebu gan ei fod fel arfer yn darparu ffioedd misol sefydlog ar gyfer gwasanaethau optimization Source .

December 22, 2017