Back to Question Center
0

Beth yw elfennau angenrheidiol darparwr gwasanaeth SEO o safon uchel?

1 answers:

Yn y byd cyfoes lle mae gwefannau yn disodli siopau a tabledi, neu ffonau symudol yn lle cynorthwywyr siopa, mae angen inni sefydlu ein busnes ar-lein i gael refeniw. Yr un peth sy'n gofyn am fuddsoddiadau yw datblygu gwefan. Yr agwedd arall nad yw'n llai arwyddocaol yw hyrwyddo gwefan. Efallai y byddwch yn creu safle deniadol ac ansawdd na fydd yn weladwy i'ch cwsmeriaid posibl. Mae'n sefyllfa nodweddiadol i berchnogion gwefannau a'r prif reswm pam eu bod yn chwilio am ddarparwyr gwasanaethau SEO. Mae yna lawer o opsiynau sydd ar gael sut y gallwch chi hyrwyddo eich gwefan - hysbysebu talu-y-clic, postio blog, marchnata cyfryngau cymdeithasol ac ati. Fodd bynnag, y ffordd fwyaf pwerus o wneud eich safle yn weladwy ar beiriannau chwilio yw optimeiddio peiriant chwilio. Fe allwch chi wneud y gorau o'ch safle mewn sawl ffordd - trwy llogi darparwr gwasanaethau SEO o safon uchel neu drwy wneud eich SEO yn fewnol. Mae gan y ddau amrywiad hwn eu manteision a'u harian. Fodd bynnag, mae'r un olaf yn fwy peryglus oherwydd gallai costio'ch enw da a'ch enw da ar y wefan. Oherwydd diffyg gwybodaeth a phrofiad, efallai y byddwch yn brifo eich safle safle a hyd yn oed gael cosbau gan beiriannau chwilio. Dyna pam mae thema llogi darparwr gwasanaethau SEO dibynadwy yn gyffredin heddiw. Yn yr erthygl fer hon, byddaf yn rhoi rhai awgrymiadau i chi sut i ddod o hyd i gwmni optimization da i dderbyn y gwasanaethau SEO gorau ar gyfer eich gwefan.

seo service provider

Cwestiynau y mae angen i chi ofyn i ddarparwr gwasanaethau SEO

Rwy'n gwneud rhestr o gwestiynau TOP sydd angen i chi ofyn i ymgynghorwyr SEO wirio eu cymhwysedd a'u hygrededd ynghyd rhai cwestiynau y dylent fod yn gofyn ichi hefyd.

  • A oes gennych unrhyw sylwadau ar ran dechnegol fy ngwefan?

Dylai darparwr gwasanaethau SEO da wneud dadansoddiad cynhwysfawr o'ch cod safle i ddod o hyd i unrhyw wallau sy'n atal eich safle rhag Google TOP.

  • Pa newidiadau fydd eu hangen ar fy ngwefan a pham mae eu hangen arnaf?

Mae angen i chi drafod pa newidiadau ar-ac oddi ar y dudalen sydd eu hangen arnoch i wella'ch safleoedd safle. At hynny, dylai arbenigwyr SEO eich disgrifio pam fod angen y newidiadau hyn arnoch a sut y gallant newid sefyllfa gwefan gyfredol. Fel arfer, mae optimeiddio ar-dudalen yn gofyn am gynnwys cynhwysfawr y termau chwilio a dargedir mewn lleoliadau addas ar bob tudalen safle. Mae optimization oddi ar y dudalen, yn ei dymor, yn ceisio gwella awdurdod eich gwefan yng ngolwg peiriannau chwilio. Yn ystod y broses hon, mae angen i arbenigwyr SEO ddileu dolenni nad ydynt o ansawdd a gwella'ch metadata safle fel tagiau teitl a meta-ddisgrifiadau.

seo service

  • Sut ydych chi'n cael dolenni i wefan?

Cyn dechrau gweithio gyda darparwr gwasanaethau SEO, mae angen i chi wirio faint ac ansawdd y dolenni y gall yr asiantaeth hon ei rhoi i chi. Mae gan gwmnïau SEO proffesiynol nifer o ffynonellau lle gallant gysylltu â'u cleientiaid. Dylai'r ffynonellau hyn fod yn awdurdodol ac yn berthnasol i wefan cleient penodol. Dylai fod ganddynt broffil cyswllt cytbwys, gan gynnwys cyhoeddi erthyglau sy'n ymwneud â'ch busnes ar feysydd blaenllaw, swyddi gwestai ar lwyfannau Rhyngrwyd perthnasol, cyfeirlyfrau ar-lein a rhad ac am ddim, safleoedd lleol ac yn y blaen. Gwnewch yn siŵr nad yw eich darparwr gwasanaethau SEO yn ymarfer dulliau adeiladu cyswllt hetiau du megis prynu dolenni gan y gall eich anwybodaeth gostio'ch sefyllfa chi ar SERP Source .


December 22, 2017