Back to Question Center
0

Sut i wella fy safleoedd gwefan oedolion yn organig?

1 answers:

Yn ein dyddiau mae SEO yn chwarae rhan arwyddocaol mewn unrhyw ddatblygiad busnes p'un a oes gennych chi fyrbryd neu siop rhyw. Yn y ddau achos, prif bwrpas dyn busnes yw denu mwy o ymwelwyr a rhoi hwb i'w refeniw. Y dyddiau hyn i wneud eich busnes yn ffyniannus, mae angen i chi ei osod ar-lein a gwneud y gorau ohono yn unol â phob safon peiriant chwilio. Y mwyaf rydych chi'n rhedeg ar SERP, y mwyaf o werthiannau sydd gennych.

adult seo

Mae optimization peiriant chwilio oedolion yr un peth ag optimeiddio cyffredin gyda'r unig wahaniaeth yn y weithdrefn adeiladu cyswllt. Y fantais fwyaf o SEO oedolion yw y gallwch chi osod eich gwefan yn y maes hwn yn haws oherwydd cystadleurwydd cymharol isel. Gwnewch yn siŵr bod gennych ffordd i fanteisio ar eich traffig, gan nad yw'n rhad.

Gadewch inni drafod sut i yrru traffig o ansawdd i safle eich oedolyn a'i gael i Google TOP.

Gwella SEO safle oedolion

Mae pedair agwedd SEO fwyaf arwyddocaol sy'n gwasanaethu orau ar gyfer unrhyw ymgyrchoedd hyrwyddo yn ogystal ag ar gyfer optimization gwefan oedolion: perthnasedd y dudalen, awdurdod parth, awdurdod cysylltiadau sy'n dod i mewn, perthnasedd cysylltiadau i mewn.

Mae perthnasedd y dudalen we yn gwasanaethu fel ffactor ranking Google sylweddol. Mae'n dangos i ddefnyddwyr a crawlers gwefan pa mor berthnasol yw gwefan benodol ar gyfer ymholiad y defnyddiwr. Er mwyn gwneud eich gwefan yn berthnasol, mae angen i chi wneud y gorau o'i metadata a'i gynnwys. Yn gyntaf oll, mae angen ichi gynnwys ymadroddion allweddol perthnasol yn eich cynnwys, teitlau, disgrifiadau a tagiau alt eich gwefan i sicrhau bod eich cleientiaid posibl yn dod o hyd i'ch safle yn hawdd. At hynny, mae angen i chi gynhyrchu cymaint o gynnwys o ansawdd â phosibl. Mewn achos gwefannau i oedolion, gallwch ysgrifennu straeon erotig a'i gyhoeddi bob wythnos.

Mae awdurdod parth yn ffactor ranking mwy hanfodol na ellir dweud wrth wirionedd dros nos. Mae'n cymryd peth amser i ennill awdurdod gwefan. Er mwyn gwella eich awdurdod parth, mae angen ichi roi sylw arbennig i'ch optimization oddi ar y dudalen a chreu ymgyrch adeiladu cyswllt canlyniadol. Ar ben hynny, mae amrywiaeth o ffactorau cymdeithasol yn dylanwadu ar awdurdod parth megis cyfradd clicio-drwyddi, trawsnewid, yr amser y mae defnyddiwr yn ei wario ar gyfradd safle a bownsio.

adult seo agency

At hynny, mae angen i chi fesur awdurdod eich dolenni sy'n mynd rhagddo gan ei bod yn ffactor allweddol sy'n dylanwadu ar eich safle oedolion yn SEO. Mae angen i chi roi cysylltiadau eich gwefannau yn unig ar y meysydd awdurdodol a pharhaol y mae'r defnyddwyr yn ymddiried ynddynt. Bydd yn eich helpu i wthio eich safle oedolion o flaen miliwn o ddefnyddwyr ysgogol. Rwy'n eich cynghori i feddwl am eich maint dolenni sy'n mynd i mewn, yn ogystal ag am eu hansawdd. At hynny, mae angen i chi fod yn siŵr eich bod yn rhoi eich backlinks yn berthnasol i'ch meysydd arbenigol marchnad. Er enghraifft, bydd yn edrych yn rhyfedd os rhowch gyswllt gwefan eich oedolyn ar barth sy'n adnewyddu bwyd babi.

Gan nad yw Google yn derbyn hysbysebion PPC ar gyfer safleoedd oedolion, yr unig ffordd i fuddsoddi mewn optimization peiriant chwilio. Rwy'n gobeithio y bydd yr arferion optimization y soniais amdanynt yn yr erthygl hon yn eich helpu i greu ymgyrch hyrwyddo fuddugol a gwella eich SEO safle oedolion Source .

December 22, 2017