Back to Question Center
0

Sut i ddod yn arbenigwr marchnata ar-lein gweithredol?

1 answers:

Mae byd modern heddiw wedi dod yn fwy digidol hyd yn oed nag erioed o'r blaen, gan fod yr amcangyfrifon mwyaf cyffredin yn dweud wrthym fod dros hanner y boblogaeth fyd-eang yn ddefnyddwyr sefydlog, yn pori ar y Rhyngrwyd bron bob dydd. Bellach mae dros 3 biliwn o ddefnyddwyr ar-lein yn gyrru'r diwydiant marchnata digidol er mwyn dylanwadu mwy fyth dros ein bywyd go iawn. O ganlyniad, mae nifer cynyddol o gwmnïau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant yn galw am y sectorau cyflogaeth digidol hyn fel arbenigwr marchnata ar-lein, rheolwr gwerthu, ymchwil Rhyngrwyd, CRM, neu arbenigwr datblygu cynnyrch.

online marketing specialist

Cyn i ni ddechrau, gadewch i ni ei ffigur unwaith eto. Pan fyddwn yn dweud arbenigwr marchnata ar-lein, yn fwyaf cyffredin rydym yn cyfeirio at y brand neu hyrwyddo cynnyrch ar gyfryngau digidol. Mae'r maes marchnata blaenorol hwn yn delio ag ymgyrchoedd hysbysebu ar-lein trwy sianeli digidol yn seiliedig ar gyfrwng e-bost a chyfryngau cymdeithasol mwyaf hanfodol y wefan. Mae arbenigwr marchnata ar-lein modern wedi'i ganolbwyntio ar adeiladu awdurdod enw brand cryfach, gan atgyfnerthu ymwybyddiaeth ar-lein o fwy o gwsmeriaid posibl am eu trawsnewid yn eu gyrru i'r prynwyr go iawn wedi'r cyfan. Mae'r chwaraewyr blaenllaw yma eisoes wedi'u defnyddio i fuddsoddi mewn ymgyrchoedd marchnata digidol gwahanol fel ymchwil data mawr, marchnata cynnwys ac yn y blaen. Ac prif nod bron pob arbenigwr marchnata ar-lein yw gyrru mwy o ymgysylltu â chwsmeriaid trwy gynyddu traffig chwilio am organig neu dâl.


Felly, pam mae marchnata digidol wedi dod mor boblogaidd ledled y byd? Ac, felly, pam mae arbenigwr marchnata ar-lein felly yn gofyn am llogi nawr? Yn gyntaf oll, gall marchnata digidol modern fforddio cywirdeb wedi'i dargedu'n hawdd, sy'n aml yn gallu cyflawni canlyniadau eithaf cyflym. Mae'n llawer rhatach ac yn bendant yn fwy effeithlon yn erbyn yr un gwreiddiol. Hyd yn oed y manteision a grybwyllwyd uchod yn ddigon argyhoeddiadol, dylwn gyfaddef. Felly beth yw'r sgiliau mwyaf ymarferol sydd i'w meistroli nawr gan bob arbenigwr marchnata ar-lein sy'n symud y ffordd i lwyddiant proffesiynol?


Gadewch i ni geisio siâp pa set sgiliau sydd ei angen i fod yn ymgeisydd cymwysedig o'r maes. Y peth yw bod myriadau mawr o wahanol gyrsiau a gynigir ar y Rhyngrwyd. Felly, mae'n eithaf anodd gwneud y gwahaniaeth cywir a rhoi unrhyw ddarn cywir o gyngor. Serch hynny, yr hyn y gallaf ei ddweud yn sicr yw bod yn rhaid i bob arbenigwr marchnata ar-lein gael gwybodaeth fanwl mewn dadansoddiadau gwe, yn teimlo'n benodol am derminoleg sylfaenol marchnata digidol, deall cysyniadau craidd yr astudiaeth wreiddiol, yn ogystal â bod yn gyfarwydd â meysydd cyffredinol a meysydd cadarn marchnata digidol modern.

seo specialist

Ond sut i ddod o hyd i'r cwrs cywir i ddod yn arbenigwr marchnata ar-lein cymwys? Credaf y dylai cyrsiau o'r fath fod yn gwbl gyflawn a thrylwyr, sicrhau eu bod yn cwmpasu o leiaf yr agweddau canlynol wrth wneud y dewis cywir:

  • cysyniadau craidd (Peiriant Chwilio a Optimization Cyfradd Trosi, Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Cynnwys, Dadansoddiadau Gwe, E-bost a strategaethau Marchnata Symudol, Marchnata Chwilio Taledig, ac ati. )
  • prif offer a fframweithiau (Talu fesul Cliciwch Ads, AdWords, Google Analytics, YouTube, Facebook, Twitter, ac ati Source . )
December 22, 2017