Back to Question Center
0

Mae arbenigwr Semalt yn dweud pam mae dechrau busnes ar-lein yn haws na chi

1 answers:

I bawb sydd am ddechrau busnes,y cynllun yw'r cam cyntaf tuag at lansio'ch menter. Mae llawer o bobl yn neidio i ddechrau cwmni hebyn wirioneddol meddwl pethau trwy, oherwydd eu bod yn teimlo'n flinedig o weithio ar eraill. Fodd bynnag, mae angen rhywfaint o hydamser a chymhleth gweithredoedd cyson. Yn ffodus, mae yna lawer o gyfleoedd i bobl sydd â diddordebwrth gychwyn eu busnes ar-lein. Mae'r arbenigwr blaenllaw o Gwasanaethau Digidol Semalt , Michael Brown yn esbonio bethcamau wrth lansio eich busnes ar-lein yw'r rhai mwyaf hanfodol.

Cynnig y Gwerth

Os ydych chi'n gwerthu cynnyrch, gwnewch yn siŵr ei fod bob amseransawdd yn cyd-fynd â'ch model busnes. Mewn gwirionedd, mae cwsmeriaid heddiw yn barod i dalu mwy am y cynhyrchion y maent yn ymddiried ynddynt,yn enwedig os wrth eu prynu gan fusnes bach. Mae yna lawer o enghreifftiau o famau sy'n gwneud dillad ynddyntamser sbâr ac ennill bywoliaeth yn eithaf da ag ef. Os ydych chi eisiau adeiladu busnes gwych, gwnewch yn siŵr eich cynhyrchionsefyll allan o'r gweddill. Nid yw'r ras i'r gwaelod byth yn hwyl, yn enwedig gyda'r holl gystadleuaeth o dramorcwmnïau. Dros amser, bydd gennych lawer mwy o lwyddiant gyda'ch busnes ar-lein os oes gennych bwyntiau gwahaniaethu.

Byddwch yn barod i fuddsoddi

Os oes angen cyfalaf arnoch i ddechrau'ch cwmni, gwnewch yn siŵr ei bod hiarian y gallwch chi fforddio ei golli. Mae llawer o bobl heddiw yn poeni am gymryd gormod o risg a cholli eubuddsoddiad cychwynnol yn y busnes. Er y gallai hyn fod yn ofni rhesymol, i gael llwyddiant mewn busnes, mae'n rhaid ichiyn dal i gymryd risg. Mae llawer o bobl heddiw sydd wedi cymryd risg, ac mae wedi arwain at fwy o lwyddiant na hwygallai byth ddychmygu. Beth bynnag yw eich breuddwyd, bydd angen i chi gael cynllun ar waith i'w gyflawni. Heb gynllun, chiyn mynd i fod yn sownd gyda llawer o arian a fuddsoddir yn y busnes a dim byd yn dod yn ôl.

Darganfyddwch Bartner dibynadwy

Newidiadau sy'n datblygu datblygiad technolegaurhoi mwy o bŵer i berchnogion busnesau ifanc. Mae'n gwneud dechrau busnes ar-lein yn haws nag erioed o'r blaen. Gyda chymhleth o'r fathdarparwyr gwasanaethau fel Semalt ,mae marchnata eich busnes ar-lein yn dod yn rhan dechnegol o'r gwaith sy'n hawdd ei gontractio. Prydgall sylfaenwyr ganolbwyntio ar y materion pwysicaf fel cynhyrchu, dosbarthu a logisteg, y partner dibynadwyyn gwneud eich gwefan yn bwynt gwerthu. Hefyd, bydd ymagwedd o'r fath yn eich galluogi i arbed amser ac arian ar gyflogi tîmo arbenigwr ar gyfer eich prosiect a gwneud iddynt glicio gyda'i gilydd. Yr hyn y dylech ei wneud yw datblygu gwerth unigryw eichcynnyrch neu wasanaeth, sefydlu cyllideb a pharatoi i fynd â'ch busnes oddi ar y ddaear gyda chymorth proffesiynol cynghorydd digidol Source .

November 27, 2017