Back to Question Center
0

Mae Semalt yn Esbonio Sut i Ddiogelu Eich Safle rhag cael eich Hacio

1 answers:

Mae'r rhyngrwyd yn adnodd helaeth sydd â galluoedd diderfyn. O ganlyniad, mae'r ar-leinMae platfform yn darparu sawl ffordd y gall brandiau a sefydliadau gwrdd â'u cynulleidfa yn ogystal â'r farchnad ddidynadwy.Mae llawer o entrepreneuriaid yn ymgymryd â'r ymagwedd e-fasnach i sefydlu eu gwefannau a rhoi grym i ymgyrchoedd marchnata. Mae yna hefydllawer o flogwyr gyda nifer o flogiau llwyddiannus ar-lein - xeracalm avene baume. Wrth redeg safleoedd e-fasnach, mae eu diogelwch yn un ffactor ymhlith llawer o bobl eraill syddmae angen ichi eu hystyried.

Pan fyddwn yn gwneud gwefannau, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau, boddhad cwsmeriaid, ayr apêl UX. Mae'r rhan fwyaf o'r technegau marchnata y mae safleoedd yn eu defnyddio'n aml yn cynnwys dulliau Optimization Search Engine (SEO) fel allweddeiriauchwilio a chysylltu. Nid yw potensial haciwr sy'n meddu ar wefan yn syniad sy'n croesi meddwl y rhan fwyaf o bobl.

Wrth ddysgu sut i atal ymosodiadau grymus, mae'n bwysig dysgu rhywfainttechnegau a all atal rhai haciau cyffredin. Nik Chaykovskiy, Uwch Reolwr Llwyddiant i Gwsmeriaid Semalt Gwasanaethau Digidol, yn cyflwyno eich sylw at wendidau cyffredin a ffyrdd i'w hosgoi:

  • Gollyngiadau gwybodaeth.

Gall yr ymosodiad hwn gynnwys negeseuon gwall yn ogystal â ffurflenni ffeilio ar-lein. Wrth wneud gwefan,mae'n bwysig gwneud y meysydd enwau yn wag neu'n wag. Gall y nodwedd hon wrthod rhywfaint o wybodaeth werthfawr i haciwr, y gallant ei ddefnyddioawtomeiddio eu hymosodiadau. Mewn achosion eraill, mae angen i negeseuon gwall fod yn eiriau hawdd eu defnyddio. Gall rhai camgymeriadau roi syniad i hacwyr ar ybregusrwydd y system..

  • Cloi cyfrif.

Mae'r nodwedd hon yn galluogi cyfrif i gloi ar ôl rhoi cynnig ar nifer o ymdrechion mewngofnodi.Mae caniatáu rhai treialon cyfyngedig yn rhoi rhai buddion diogelwch dros y haciwr i gyfrif y defnyddiwr o'r dioddefwr. Gall defnyddio cyfrinair ddiogel fodmesur pwysig y gall pobl ei ddefnyddio i wella diogelwch eu gwefannau. Gall codau Captcha hefyd atal logysau awtomatig syddGall ddod o fotiau. Maent hefyd yn sicrhau ei fod yn berson go iawn sy'n defnyddio'r safle, nid yn robot.

  • Cymhlethdod cyfrinair.

Mae'n hanfodol defnyddio cyfrinair diogel yn enwedig ar banel gweinyddol eich gwefan.Gall cyfrinair ddiogel atal eich gwefan rhag ymosodiadau syml safonol. Mae cyfrinair fel 12345 yn ansicr a gall arwain at ymosodiad naturiol.Mae'n bwysig defnyddio generaduron cyfrinair i gael gair pasio unigryw. Mae hefyd yn bwysig i chi newid eich cyfrinair. ChiGall wella diogelwch eich gwefan fel hyn.

Casgliad

Mae yna lawer iawn o ffyrdd y gall hacwyr ddod o hyd i'w ffordd i wefan. Rhai oY ffyrdd mwyaf cyffredin y mae hacwyr sy'n taro gwefan yn cynnwys Chwistrelliad SQL yn ogystal â Chyysgrifio Traws Safle. Mae'n bwysigi wella diogelwch eich gwefan yn ogystal â'ch cleientiaid trwy'r dulliau dylunio sy'n bresennol yn y canllaw uchod.Gallwch chi allu gwella'r ffordd y mae gwefan yn gweithredu yn ogystal â rhwystro'r cyfle i haciwr lwyddo i ymosod ar y wefan.Mae diogelwch y defnydd ar-lein o'ch gwefan yn gorwedd yn nwylo'r gweinyddwr. Gall hacwyr hefyd ddwyn gwybodaeth werthfawr i gwsmeriaidmegis cardiau credyd. Mae'n bwysig ystyried yr agwedd hon wrth ddylunio gwefannau.

November 28, 2017