Back to Question Center
0

Profiad Semalt: Cwcis Uais São As Technolegau Marchnata Maes Eficientes

1 answers:

Mae gan bob un o'r wefannau ar-lein rhad ac am ddim ar-lein rhad ac am ddim SEO, bem como da compra de anúncios PPC. Há um grande interesse does consumidor na forma como os padrões do market tendem a diminuir. Dim entanto, não há esforços de marketing para colmatar essa lacuna - monitoring remotely. Dim futuro, esses systems yn gallu bod yn effeithlon, yn fwy naws bod yn gyfnod hir. Mae Andrew Dyhan, especialista da Semalt ,, yn egluro sut y gwnewch yn siŵr o fod yn gyhoeddus.

Gall marchnadwyr digidol ddod o hyd i rai swyddogaethau hanfodol i'w cyflawni er mwyn gwella effeithlonrwydd y systemau. Mae yna lawer o ganlyniadau cadarnhaol SEO yn unol â nifer yr ymgyrchoedd hysbysebu a'r hyrwyddiadau hysbysebu. Daw'r cysylltiad hwn oherwydd y ffordd y mae'r rhan fwyaf o hysbysebion yn targedu bodau dynol. Mae pobl yn cysylltu â brandiau, felly y prif nod o ddulliau hysbysebu yw cysylltu cwmnïau â'u defnyddwyr.

Mater marchnata emosiynol

Mewn un arall, mae gwasanaethau SEO effeithiol yn dibynnu ar effeithlonrwydd integreiddio negeseuon, cysylltiadau a materion creadigol. Daw'r gallu hwn i mewn pan fydd y defnyddiwr yn teimlo bod y neges yn derbyn neu'n ymateb i gyfog i'r swydd a noddir.

Un ffordd effeithlon o ddylanwadu ar y broses hon yw marchnata emosiynol. Mae'r math hwn o frandio yn gwneud y neges yn ailadrodd yng nghalonnau eich cynulleidfa darged, gan greu perchenogaeth synnwyr o frand. Rhaid i'r hysbyseb fod ar gael mewn modd nad yw'n golygu gwneud y defnyddiwr yn teimlo'n niwsans..Mae'r rhan fwyaf o'r hysbysebion yn rhyngweithio â chod eich gwefan fel unedau ad uned IAB. Gall y fformatau hyn brofi blinder cyflym a gwneud cynulleidfa'n troi llygad arnyn nhw.

Swyddi a noddir a chynnwys brand

Mae hon yn dechneg sy'n cynnwys hysbysebu uniongyrchol. Mae'r dull hwn yn golygu bod angen anfon cynnwys at y defnyddiwr trwy ddull sy'n fasnach marcio. O ganlyniad, mae'r defnyddiwr yn ei chael yn rhyngweithiol ac mae'n werth rhannu. Mae gwybodaeth sy'n symud o un person i'r llall yn gwella'r ffordd y mae peiriant chwilio yn rhedeg eich tudalen. Gall yr effaith hon wneud gwefan yn ffurfio leinin o storïau'r hysbysebydd. Er enghraifft, mae gan gwmnïau fel Buzzfeed a Quartz integreiddio effeithiol â chwmnïau hysbysebu a chynghori eraill fel Catalog, Thought, Complex and Vice. Mae bwletin gan un o'r cwmnďau'n ffurfio cyflwyniad infograffig o fewn cwmpas daearyddol y nodyn targed.

Hefyd, mae'r rhan fwyaf o farchnadoedd digidol yn cyflogi mwy nag un dechneg farchnata, ar draws llwyfannau lluosog. Mae'r gwelliant hwn yn caniatáu sylw arbenigol yn yr amrywiol feysydd hanfodol lle gallent fod yn ymweld. Mewn ystyr arall, mae sawl ffordd y gall pobl weld eich cynnwys neu'ch hysbysebion. Mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn yn cynnwys YouTube, Pinterest, Vimeo ac Instagram. Mae gan wefannau cyfryngau cymdeithasol ddylanwadwyr sy'n pwyso ar gyfer ymgyrchoedd e-bost yn ogystal â strategaethau SEO eraill.

Casgliad

Nod pob ymgyrch hysbysebu yw cyrraedd rhai pobl sy'n gweld perthnasedd yn eich cynnwys. Mewn marchnata digidol, mae llawer o ddulliau, y mae perchnogion gwefannau yn eu cyflogi i gael eu gwelededd digonol ar-lein. Mae'r dulliau hyn yn targedu gwneud y defnyddiwr yn treulio peth amser yn y cynnwys i drosi i gwsmer. Mae cwmnïau llwyddiannus yn gwybod potensial swyddi noddedig a brandio cynnwys. Mae gan y canllaw hwn griwiau creadigol, negeseuon a hysbysebion sy'n gallu gwella brand eich cynnwys. Gall hysbysebion olygu gwerth uniongyrchol yn ogystal â'r cynnydd yn yr elw gwerthiant.

November 28, 2017