Back to Question Center
0

Semalt: Mathau Sylfaenol o Ymosodiadau Hacwyr a Sut i Gywiro Gwefan

1 answers:

Gall nifer o ffactorau, eich gwefan, eich peryglu gan gyflawni eich nodau wedi'u targedu ar gyfer SEOdiogelwch yn un ohonynt. Mae tueddiadau a materion sy'n codi yn y sectorau technolegol yn galw am lefel uchel o fesurau rheoli diogelwch.Mae ystadegau'n dangos bod mwy na 10% o wefannau yn gostwng oherwydd hacwyr ac ymosodiadau - high pr seo backlinks.

Bod yn farchnata cynnwys, mae eich diogelwch ar-lein yn bwysig iawn. Llogi proffesiynolac mae cwmni SEO cynhwysfawr i drin diogelwch eich gwefan yn gweithio'n bennaf ar gyfer nifer dda o gwmnïau sy'n gweithredu ar-lein. Gweithio gydag SEOMae cwmni'n sicrhau bod marchnadoedd o ddiogelwch gorau, olrhain cystadleuwyr gorau, a chreu ôl-gysylltiadau mewn amser real. Yn y pen draw, cynnwysmae gan farchnadoedd ddiddordeb mewn cyflawni eu nodau ac wynebu ffurflenni enfawr.

Nik Chaykovskiy, Uwch Reolwr Llwyddiant Cwsmeriaid Cymru Semalt Gwasanaethau Digidol, yn ymhelaethu ar seiber-ymosodiadau y mae angen i chi weithio arnynt.

Yr ymosodiad grymiog

Cyfeirir atynt fel ymosodiad ochr ddall, ac mae ymosodiad grymus yn defnyddio'r gwerthwyr ymosodiad moderni chwalu eich system gyfrifiadurol. Mae'r math hwn o ymosodiad yn berthnasol mewn achosion prin. Hygwyr sy'n defnyddio ymosodiad ochr ddall i fynd at eich gwefanmae'r manylion yn defnyddio pob techneg sydd ar gael yn y byd. Ar ôl cael mynediad i'ch cyfrifiadur, mae hacwyr yn cael mynediad i'ch holl gyfrifon a chyfrineiriau gantrawsnewid a gwirio hygrededd. Fodd bynnag, mae'n syml canfod ymosodiad grymol yn y llu gan fod y system gyfrifiadurol yn gwneud llawer o waitho weithgareddau data ar yr un pryd.

Mesurau atal

Mae ymosodiad grym Brutal mor hawdd i'w ganfod. Mae bod yn gam o flaen y hacwyr yn talu llawer.Er mwyn osgoi cael eich hacio gan ddefnyddio ymosodiad ochr ddall, gallwch chi gyfyngu'r log ar ymdrechion, a chloi'r cyfrifon rhag ofn ymdrechion aflwyddiannus.

Ymosodiad dyn-yn-y-canol

Cyfathrebu rhwng defnyddiwr terfynol gwefan a chanlyniadau'r parti ffynnu i ymosodiad MITM..Mae hacwyr yn rheoli diogelwch eich gwefan trwy ryngweithio fforymau cyfathrebu. Yn y dull hwn o ymosodiadau, mae hacwyr yn cymryd rheolaeth opopeth heb y wybodaeth ddiweddaraf ar y defnyddiwr.

Mesurau atal ymosodiad MITM

Er mwyn atal ymosodwyr rhag rheoli diogelwch eich gwefan, ystyriwch ddefnyddiowaliau tân, pyrth gwefan, rhaglenni gwrth-firws, a VPNs. Mae defnyddio amgryptio dibynadwy rhwng y gweinydd a'r cwsmer yn helpu i atal hackers.

Ymosodiad llwyfan cymdeithasol

Peirianneg gymdeithasol a elwir yn gyffredin, ystyrir bod yr ymosodiad cymdeithasol yn hawsafffordd i daclo cwmni sefydledig. Mae hacwyr sy'n defnyddio'r dechneg hon yn trin defnyddwyr i arddangos eu cyfrineiriau a manylion y cerdyn credyd.

Mesurau gwrthryfel

Mae gan hackers ffordd o drin eu targedau uchaf trwy ffurfio perthynas gynnesgyda nhw. Gellir atal ymosodiad peirianneg cymdeithasol trwy sensitifo pobl ar yr angen i gadw eu gwybodaeth sensitif ar wahân.

Ymosodiad yn seiliedig ar gleient

Yn y math hwn o ymosodiad, mae hacwyr yn cyfaddawdu diogelwch eich gwefan trwy drinrhaid i chi glicio ar ddogfennau agored a chliciau. Drwy wneud hynny, mae hacwyr yn eich arwain at wefan maleisus sy'n eich gwneud yn agored i niwed i gael ei gipio.

Mesurau atal

Creu ymwybyddiaeth i'ch gweithwyr ar yr angen i fod yn ofalus wrth ddefnyddio'rmae'r rhyngrwyd cyhoeddus yn bwysig. Mae hacwyr yn parhau i fod yn wyliadwrus trwy aros i weithiwr lawrlwytho meddalwedd am ddim o safle maleisus, yna hacioy sefydliad cyfan. Byddwch yn wyliadwrus ac yn ofalus wrth ddefnyddio WIFI cyhoeddus er mwyn osgoi cael eich hacio.

Mae'r ymosodiad ymelwa

Defnyddir yr ymosodiad o bell yn bennaf i ledaenu firysau maleisus, cael mynediad at sensitifgwybodaeth, a chreu cwymp i gyfrifiaduron wedi'u targedu.

Arhoswch yn wyliadwrus

Bydd bod yn wyliadwrus trwy rwystro pob gwendid eich safle yn eich cadw'n ddiogel rhaghacwyr. Ystyriwch weithredu ymgynghoriad diogelwch TG mewnol ac allanol i fod yn ddiogel.

Casgliad

Mae diogelwch eich gwefan yn ymwneud â llawer o ran marchnata digidol a chynnwys.Mae nifer dda o safleoedd busnes yn mynd i lawr bob mis oherwydd ymosodiadau gan hacwyr maleisus. Hire gweithwyr proffesiynol TG i gadw'r wybodaeth ddiweddaraf i chi aatal eich safle rhag mynd i lawr o ganlyniad i haci.

November 28, 2017